contentmaster2

گلیم کرمانجی
۱۴ دی ۱۴۰۱

انسان از ابتدا، باورهایش را در قالب نماد و نشانه‌ها با تزئین ساخته‌های سنگی، چوبی، سفالی و بافته‌ها بیان...

ادامه مطلب
فرش شکارگاهی
۸ دی ۱۴۰۱

فرش شکارگاهی، یکی از اصیل‌ترین و معروف‌ترین نقشه‌های فرش ایرانی است. در نقوش این نوع فرش، شکارگاه‌های...

ادامه مطلب

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.