نقوش فرش

فرش محرابی
۹ اسفند ۱۴۰۱

هنر ایرانی فرش‌بافی، همواره جایگاه مهمی میان هنرهای ایرانی و اسلامی داشته است. فرش محرابی از جمله...

ادامه مطلب
فرش شکارگاهی
۸ دی ۱۴۰۱

فرش شکارگاهی، یکی از اصیل‌ترین و معروف‌ترین نقشه‌های فرش ایرانی است. در نقوش این نوع فرش، شکارگاه‌های...

ادامه مطلب

محتوا محافظت می شود. راست کلیک غیرفعال است.